Výzva starostky

Vážení a milí,

v příloze zasílám výzvu k šetření pitné vody ze zdrojů veřejného vodovodu Valkeřice.
Prosím vás všechny - mějte ohled k sobě navzájem a šetřete vodou - především teď v období sucha. Vodojemy jsou doplňovány z přírodních zdrojů - pramenišť a proto mají omezenou kapacitu (ti, co mají vlastní studnu vědí, o čem hovořím - nelze čerpat vodu donekonečna...). Děkuji za pochopení a doufám, že počet dovezených cisteren s pitnou vodou bude minimální (jinak se náklady promítnou do ceny za m3 odběru vody).

S pozdravem a přáním hezkého léta,

Mgr. Petra Vaňková
starostka obce Valkeřice

 

 

 

Teoretický seminář pečení chleba

Paní Ludmila Mudruňková a o.s. Valkeřice HOREMDOLEM vás zvou na "Teoretický seminář pečení chleba". Akce se bude konat v prostorách farní kuchyně 4. srpna 2012 od 15,00 hod.
Více informací v příloze.

 

 

 

Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky

udeleniDekretu

Dne 26. června 2012 se paní starostka Petra Vaňková zúčastnila předání dekretu o udělení znaku a vlajky obce Valkeřice.

Číst dál...

Otevírací doba poklady na OÚ v době dovolených

Obecní úřad Valkeřice oznamuje, že v době trvání dovolené od 6.8. do 17. 8. 2012 bude pokladna otevřena následujícím způsobem:

Číst dál...

4.číslo Valkeřického občasníku

Právě vyšlo 4.číslo Valkeřického občasníku. Dočtete se mimo jiné aktuality z Obecního úřadu, novinky z Mateřské školy či informace z Občanského sdružení Valkeřice Horemdolem.

Změna termínu dokončené projektu obecní pece na chleba ve Valkeřicích

Vážení občané Valkeřic, chalupáři, přespolní,
Ráda bych Vás jménem sousedského sdružení Valkeřice HOREMDOLEM informovala o změnách v probíhajícím projektu „Stavba obecní pece na chleba/Voňavé srdce Valkeřic“ a zároveň ozřejmila vztah našeho projektu a - obcí Valkeřice - připravovaného projektu revitalizace horní návsi.

Projekt výstavby pece a sousedského pečení se po úspěšném „Vítání léta“ a „Semináři k pečení chleba“ posunul k samotné výstavbě pece. Stavbu provedou dobrovolnickou prací občané Valkeřic společně s pecařem p. Pospíšilem. Materiál na stavbu i odborná práce pecaře jsou zaplaceny díky grantu, který naše sdružení získalo prostřednictvím Nadace VIA od společnosti ERA; dále také z drobných finančních darů. Někteří valkeřičtí občané darovali sdružení materiál přímo na stavbu pece.

Obci Valkeřice se podařilo získat dotaci od Ústeckého kraje na revitalizaci návsi. Protože jsou v blízkosti prostoru budoucí pece plánovány terénní úpravy (příprava základů pro altán a herní prvky budoucího hřiště), posouvá se stavba pece na jaro příštího roku, oproti původnímu záměru zahájit pečení chleba v peci již v listopadu letošního roku. Nadace VIA nám vyšla vstříc a poskytnuté finanční prostředky nám umožní proinvestovat i v následujícím roce.

Předpokládáme, že stavba bude provedena během dubna příštího roku. Na začátku května proběhne slavnostní zahájení pečení chlebů v peci.

Těšíme se, že pečení v obecní peci se stane příležitostí k našemu sousedskému setkávání, místem kde můžeme oslavit společným pečením svátky v průběhu roku, místem, o které můžeme společně pečovat.

Přeji vám pestrobarevný podzim a sněhobílou zimu.

Za o.s. Valkeřice HOREMDOLEM
Alice Tomášková

Sběr nebezpečného odpadu - 3.11.2012

V sobotu 3. listopadu 2012

 

Lampiónový průvod za Sv. Martinem

V sobotu 10. listopadu 2012

martin-2012

 

 

Slavnost ke cti svaté Barbory

V sobotu 8. prosince 2012 se uskutečnila u bývalé fary poutní slavnost ke cti svaté Barbory, patronky farnosti Valkeřice.

 

3. Valkeřický masopust

masopust2

V pořadí již třetí masopustní průvod byl uskutečněn ve Valkeřicích dne 9. února ve 13 hodin.

Masopust pořádalo o.s. Valkeřice HOREMDOLEM ve spolupráci s OÚ Valkeřice.

Fotografie z masopustu si můžete prohlédnout zde.

Uzavření OÚ Valkeřice

Dne 11.3.2013 bude z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu po celý den uzavřen Obecní úřad Valkeřice.

 

Svoz odpadu

Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností proběhne v sobotu 13.dubna 2013.

 

Zápis do MŠ Valkeřice

zapis-1

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte pro školní rok 2013/2014 je stanoven na 24.dubna 2013 od 8 do 16 hodin.

 

Povinné očkování psů a koček

Povinné očkování psů a koček proběhne v pátek 3. května 2013 od 16:30.

 

Noc kostelů 2013

Noc kostelů 2013 na území MAS Labské skály a v nejbližším okolí.

 

Den otevřených podstávkových domů v Merbolticích

V neděli dne 26. května 2013 se v Merbolticích koná již šetý ročník s komentovanou prohlídkou lidových staveb v památkové zóně Merboltice.

 

Dětský den 1.6.2013

detsky den 2013

V areálu místního fotbalového hřiště od 10 hodin.

Pořádají TJ Valkeřice a KOVOS družstvo Teplice ve spolupráci s Obecním úřadem Valkeřice a dobrovolnými hasiči.

 

Nábor

Sbor dobrovolných hasičů Valkeřice pořádá stálý nábor nových členů.

 

Morribundus Live

20.9. od 20:00 v dolní hospodě ve Vakeřicích.

 

5. číslo Valkeřického občasníku

Právě vyšlo 5. číslo Valkeřického občasníku. Dočtete se mimo jiné aktuality z Obecního úřadu, novinky z Mateřské školy či informace z voleb do PS Parlamentu ČR.

Nahlédnout můžete zde.

Uzavření Obecního úřadu

Obecní úřad je uzavřen od 23.12.2013 do 3.1.2014 včetně.

MAS Labské skály

Veřejné projednání SWOT analýzy ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, které se koná v sále Městské knihovny v Děčíně 7.července 2014 od 16.30 hodin.

 

MIRÁKULUM – výprava pro děti do Země zábavy a poznání

Akce z technických důvodů zrušena.

 

Rozhledna Kohout - sběratelská karta

Rozhledna Kohout - sběratelská karta

Pro velký zájem nechala obec vyrobit kartu rozhledny KOHOUT. Karty jsou k dostání na OU.

 

 

 

zpět