Výzva starostky

Vážení a milí,

v příloze zasílám výzvu k šetření pitné vody ze zdrojů veřejného vodovodu Valkeřice.
Prosím vás všechny - mějte ohled k sobě navzájem a šetřete vodou - především teď v období sucha. Vodojemy jsou doplňovány z přírodních zdrojů - pramenišť a proto mají omezenou kapacitu (ti, co mají vlastní studnu vědí, o čem hovořím - nelze čerpat vodu donekonečna...). Děkuji za pochopení a doufám, že počet dovezených cisteren s pitnou vodou bude minimální (jinak se náklady promítnou do ceny za m3 odběru vody).

S pozdravem a přáním hezkého léta,

Mgr. Petra Vaňková
starostka obce Valkeřice