Svoz odpadu

Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností proběhne v sobotu 13.dubna 2013.