Zápis do MŠ Valkeřice

zapis-1

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte pro školní rok 2013/2014 je stanoven na 24.dubna 2013 od 8 do 16 hodin.