Nábor

Sbor dobrovolných hasičů Valkeřice pořádá stálý nábor nových členů.