Obec Valkeřice

Obec Valkeřice patří územně do okresu Děčín a náleží pod Ústecký kraj. Rozkládá se asi třináct kilometrů jihovýchodně od okresního města Děčín. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Děčín. Je vzdálená přibližně 19 km od německých hranic. Osídlení této menší vesnice dosahuje zhruba počtu 400 obyvatel. Valkeřice se dělí na dvě části, konkrétně to jsou: Sluková a Valkeřice.

Celková katastrální plocha obce je 1414 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicetpět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Značnou část katastrální výměry tvoří trvalé travní porosty.

V obci se mísí několik architektonických stylů zástavby - klasické roubené, hrázděné a několik podstávkových chalup. Většina z nich jsou památky chráněné státem. Další pamětihodností je v současnosti rekonstruovaná fara, poblíž ní stával barokní kostel Svaté Barbory, který byl bohužel zbořen za minulého režimu. Domy ve Valkeřicích se rozkládají jen podél místní komunikace, díky tomu je délka obce přibližně 4 kilometry. Celá obec leží ve svahu.

Předškoláci mohou v obci chodit do mateřské školy. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportoviště. Z další občanské vybavenosti je v obci poštovní úřad, je zde veřejná knihovna, k dispozici je i veřejný internet. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod.

Význam jména Valkeřice

Význam místního jména Valkeřice, resp. Elkeřice, je jazykovědci vyloženo následujícím způsobem:

Kořeny jména se nachází v německém osobním jméně Elger < Egilgêr. První člen tohoto osobního jména Egil zněl původně Agil. To bylo odvozeno od Agî, které se významem shoduje s výrazy ve středověké němčině ecka, ecke, egge — česky roh, hrana — zvláště pak ve smyslu ostří, meč. Ve druhém členu bylo slovo gêr, které znamenalo kopí, oštěp. V souhrnu tedy ostré kopí. Z osobního jména Elger vzniklo v jazykově smíšené oblasti české jméno Elgerice > Elkeřice, to znamenalo ves lidí Elgerových, Elkerových a v německém jazyce Elgersdorf, to znamená Elgerova ves.