Význam jména Valkeřice

Význam místního jména Valkeřice, resp. Elkeřice, je jazykovědci vyloženo následujícím způsobem:

Kořeny jména se nachází v německém osobním jméně Elger < Egilgêr. První člen tohoto osobního jména Egil zněl původně Agil. To bylo odvozeno od Agî, které se významem shoduje s výrazy ve středověké němčině ecka, ecke, egge — česky roh, hrana — zvláště pak ve smyslu ostří, meč. Ve druhém členu bylo slovo gêr, které znamenalo kopí, oštěp. V souhrnu tedy ostré kopí. Z osobního jména Elger vzniklo v jazykově smíšené oblasti české jméno Elgerice > Elkeřice, to znamenalo ves lidí Elgerových, Elkerových a v německém jazyce Elgersdorf, to znamená Elgerova ves.