Zájmová sdružení

Změna termínu dokončené projektu obecní pece na chleba ve Valkeřicích

Vážení občané Valkeřic, chalupáři, přespolní,
Ráda bych Vás jménem sousedského sdružení Valkeřice HOREMDOLEM informovala o změnách v probíhajícím projektu „Stavba obecní pece na chleba/Voňavé srdce Valkeřic“ a zároveň ozřejmila vztah našeho projektu a - obcí Valkeřice - připravovaného projektu revitalizace horní návsi.

Projekt výstavby pece a sousedského pečení se po úspěšném „Vítání léta“ a „Semináři k pečení chleba“ posunul k samotné výstavbě pece. Stavbu provedou dobrovolnickou prací občané Valkeřic společně s pecařem p. Pospíšilem. Materiál na stavbu i odborná práce pecaře jsou zaplaceny díky grantu, který naše sdružení získalo prostřednictvím Nadace VIA od společnosti ERA; dále také z drobných finančních darů. Někteří valkeřičtí občané darovali sdružení materiál přímo na stavbu pece.

Obci Valkeřice se podařilo získat dotaci od Ústeckého kraje na revitalizaci návsi. Protože jsou v blízkosti prostoru budoucí pece plánovány terénní úpravy (příprava základů pro altán a herní prvky budoucího hřiště), posouvá se stavba pece na jaro příštího roku, oproti původnímu záměru zahájit pečení chleba v peci již v listopadu letošního roku. Nadace VIA nám vyšla vstříc a poskytnuté finanční prostředky nám umožní proinvestovat i v následujícím roce.

Předpokládáme, že stavba bude provedena během dubna příštího roku. Na začátku května proběhne slavnostní zahájení pečení chlebů v peci.

Těšíme se, že pečení v obecní peci se stane příležitostí k našemu sousedskému setkávání, místem kde můžeme oslavit společným pečením svátky v průběhu roku, místem, o které můžeme společně pečovat.

Přeji vám pestrobarevný podzim a sněhobílou zimu.

Za o.s. Valkeřice HOREMDOLEM
Alice Tomášková