Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(způsob zveřejňování informací a dokumentů)

 

1. Oficiální název obce

 

2. Důvod a způsob založení obce

(včetně podmínek a principů, za kterých obec provozuje svoji činnost)

3. Organizační struktura

Organizační schéma povinného subjektu

4. Kontaktní spojení

Místo a způsob, jak získat příslušné informace podle InfZ, kde lze podat žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

5. Bankovní spojení

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

6. IČ

Identifikační číslo organizace

7. DIČ

Daňové identifikační číslo organizace

8. Dokumenty

Důležité dokumenty

9. Žádost o informace

Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu

12. Formuláře

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obecní úřad Valkeřice zejména jedná a rozhoduje

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o činnosti Obecního úřadu v oblasti poskytování informací

17. Žádosti