Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Důvod a způsob založení

 

Obec Valkeřice vznikla jako územně správní jednotka v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto právních vztahů vyplývajících.

 


zpět