Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Nejdůležitější předpisy

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obecní úřad Valkeřice zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Obecnímu úřadu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Obecně závazné vyhlášky

 


zpět