Registr oznámení

Žádost o přístup do registru oznámení

 

Žádost si vytiskněte, vyplňte, podepište a podejte k evidenčnímu orgánu

 

 Žádost o nahlédnutí do registru lze podat těmito způsoby:

  • osobně u evidenčního orgánu
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu