Zastupitelstvo obceOrganizační struktura

starosta:
místostarosta:

členové zastupitelstva:
František Roller
Ing. Jiří Mlejnek

Milan Grund
František Cestr
Jiří Slavík
Jiří Vlas
Vladimír Jahelka
 Finanční výbor

předseda:
členové:
Jiří Slavík
František Cestr
Tomáš Kšanda
 Kontrolní výbor

předseda:
členové:
Milan Grund
Václav Balvín
Petr Kohout