Obec Valkeřice

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a jiná podání určená Obecnímu úřadu Valkeřice a jeho orgánům se doručují:

  • poštou na adresu Obecní úřad Valkeřice, Valkeřice 299, 40724 Valkeřice
  • osobně v podatelně Obecního úřadu Valkeřice
  • elektronicky na adresu info@valkerice.cz

V případě podání písemné či elektronické žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Podatelna Obecního úřadu je otevřena:

pondělí:  8:00 - 16:00
středa:    8:00 - 16:00