Obec Valkeřice

Uřední deska archive

Titulek
Zveřejněno
Veřejná dražba
28.05.2015
Veřejná dražba
Dokumenty ke stažení
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Valkeřice
29.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obcí a do Parlanetu ČR
16.09.2014
Zápis z 23. řádného zasedání zastupitelstva obce
09.09.2014
SOB - Rozpočtový výhled 2015-2016
07.09.2014
Rozpočtový výhled Zápis z členské schůze SOB
Dokumenty ke stažení
Jmenovani zapisovatele okrskove volebni komise pro volby do zastupitelstva obce
27.08.2014
Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
24.08.2014
Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty
Svolání 23. řádného zasedání zastupitelstva obce
21.08.2014
Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty
Žádost o prodej pozemku 445/1
10.08.2014
Dokumenty ke stažení
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
10.08.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
04.08.2014
Oznámení o projenávání územního plánu Merboltice v období 07/2010-06/2014
20.07.2014
Dokumenty ke stažení
Obec Valkeřice členem MAS Labské skály
12.06.2014
Dokumenty ke stažení
Zápis z 22. řádného zasedání zastupitelstva obce
09.06.2014
Veřejná vyhláška KÚÚK (6.2014)
08.06.2014
Dokumenty ke stažení