Obec Valkeřice

Úřední deska - informace občan

Titulek
Zveřejněno
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí:
20.11.2022

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí:

ODKAZ 

https://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organy-obci-717579.aspx

 

Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty
Záměr pronájmu nebytových prostor - pronájem provozovny pohostinství č.p.207
24.11.2020

Záměr pronájmu nebytových prostor - pronájem provozovny pohostinství č.p.207

datum vyvěšení :   24.11.2020

datum sejmutí :      17.12.2020

Dokumenty ke stažení
PROVOZNÍ DOBA OÚ VALKEŘICE od 1.12.2020
23.11.2020

ROVOZNÍ DOBA OÚ VALKEŘICE  od 1.12.2020

Pondělí   8:00 - 11:00

Středa     13:00 - 16:00

Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu
03.11.2020

SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu

Datum vyvěšení:  4.11.2020

Datum sejmutí :    5.12.2020

Dokumenty ke stažení
Záměr prodeje pozemku 2664/2
26.10.2020

Záměr prodeje pozemku  2664/2

Datum vyvěšení :    26.10.2020

Datum sejmutí :       27.11.2020

 

Dokumenty ke stažení
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem - nabídka rozborů vody
05.10.2020

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem - nabídka rozborů vody

Datum vyvěšení :   05.10.2020

Datum sejmutí :      31.10.2020

 

Dokumenty ke stažení
Ordinace praktického lékaře MUDR. Egerová - Covid19 - upozornění.
01.10.2020

Ordinace praktického lékaře MUDR. Egerová - Covid19

Datum vyvěšení:   01.10.2020

Datum sejmutí:      02.11.2020

Dokumenty ke stažení
Úpravy jízdních řádů vzhledem k rekonstrukci silnice II/262
30.09.2020

Úpravy jízdních řádů vzhledem k rekonstrukci silnice II/262

Datum vyvěšení:   30.09.2020

Datum sejmutí:      12:.12.2020

DOPIS Z ODBORU DOPRAVY UK

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

z pověření vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Ing. Jakuba Jeřábka Vás informuji o vydání výlukových jízdních řádů na lince 437 a návazně na linkách 423 a 424. Důvodem pro úpravy jízdních řádů je snaha o eliminaci zpožďování, k němuž dochází vlivem rozsáhlých stavebních pracích na silnici II/262.

Na lince 437 je prodloužena jízdní doba tak, aby korespondovala se skutečností danou nynějším neutěšeným stavem. Spoje z Děčína budou dojíždět do cílové zastávky později a naopak spoje z výchozí zastávky budou odjíždět v dřívějších časových polohách tak, aby přijížděly do Děčína v čase svého pravidelného příjezdu (a zůstaly tím zachovány přestupní vazby). Na lince 423 je pro zachování přestupní vazby v Benešově nad Ploučnicí posunut spoj 106, který bude z Verneřic odjíždět o 5 minut dříve, na lince 424 je z oběhových důvodů vypuštěn spoj v 7:45 z Benešova náměstí na železniční stanici.

Výlukové jízdní řády budou zveřejněny na našich internetových stránkách www.dopravauk.cz a dopravce je nahraje do vyhledávacího portálu IDOS. Jízdní řády jsou zatím platné do 12. prosince 2020, kdy dochází k pravidelné změně. Bude-li potřeba, budou dále prodlouženy. V rámci možností Vás prosíme o předání Vašim občanům.

Věříme, že tímto opatřením už nebude docházet k výrazným zpožděním na lince 437 a zajistí její spolehlivost.

S pozdravem 

 

Ing. Jan Otčenášek

Odbor dopravy a silničního hospodářství

oddělení dopravní obslužnosti

projekty rozvoje a systém informování cestujících

technolog provozu veřejné dopravy

 

Dokumenty ke stažení
ČEZ odstranění stromoví
21.09.2020

ČEZ odstranění stromoví

Datum vyvěšení :   20.09.2020

Datum sejmutí:       21.11.2020

Dokumenty ke stažení
KOUZELNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
19.09.2020

KOUZELNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI   - 19.09.2020  - 14:00 - 16:00 - KINOSÁL VALKEŘICE

Datum vyvěšení:   27.08.2020

Datum sejmutí:      19.09.2020

 

Dokumenty ke stažení
Drakiáda - 3.10.2020
16.09.2020

Drakiáda - 3.10.2020

Datum vyvěšení:   16.09.2020

Datum sejmutí:      03.10.2020

 

Dokumenty ke stažení
Informační leták k úplné uzavírce komunikace při rekonstrukci mostu v ul. Českolipská (Benešov nad Ploučnicí).
26.08.2020

Informační leták k úplné uzavírce komunikace při rekonstrukci mostu v ul. Českolipská (Benešov nad Ploučnicí).

Datum: vyvěšení : 26.08.2020

Dokumenty ke stažení
Lukostřeleký turnaj pro děti – 1. ročník ve spolupráci s obcí Valkeřice
19.08.2020

Lukostřeleký turnaj pro děti – 1 ročník

ve spolupráci s obcí Valkeřice

Datum vyvěšení:  19.08.2020

Datum sejmutí:    05.09.2020

 

 

Dokumenty ke stažení
Promítání KINA ve Valkeřicích
12.08.2020

Promítání KINA ve Valkeřicích

Datum vyvěšení:   12.08.2020

Datum sejmutí:      22.08.2020

Dokumenty ke stažení
Nabídka pronájmu - SPÚ
05.08.2020

Nabídka pronájmu - SPÚ

Datum vyvěšení:   05.08.2020

Daatum sejmutí:    06.09.2020

 

Dokumenty ke stažení