Obec Valkeřice

Úřední deska - informace občan

Titulek
Zveřejněno
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí:
20.11.2022

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí:

ODKAZ 

https://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organy-obci-717579.aspx

 

Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty
Valkeřice - brigáda odkrývání základů kostela - sobota 10. července 2021, od 9 do 22 hodin
21.06.2021

Valkeřice - brigáda odkrývání základů kostela - sobota 10. července 2021, od 9.00 do 22.00hodin 

První termín brigády a přidruženého neformálního společenského setkání na místě bývalého kostela sv. Barbory po dohodě s M. Hrubým, správcem farnosti Valkeřice. Nabízí se možnost sekání trávy, prořezání menších křovin a náletů, možnost třídění zbytků náhrobků ze hřbitova na hromadách uprostřed tohoto pozemku a ruční lokální odkrývání odhalených základových stěn zbouraného kostela s vizí budoucí pietní úpravy místa. Přidružené setkání bude vedle brigády možné již během dne v nedalekém otevřeném horním valkeřickém hostinci s nabídkou nápojů a v podvečer sousedské posezení u ohně u hostince. V předstihu se provádí po dohodě s obcí lokální sondáž skutečného průběhu a hloubky základů s využitím bagru, první odhalené sondy jsou již na místě vidět. Program dne může být ještě časem upřesněn. 

 s  pozdravem a díky 

Robert Blanda, Tomáš Efler a Marcel Hrubý

 

Datum vyvěšení:   21.06.2021

Datum sejmutí:      10.07.2021

Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty
Oznámení o očkování proti COVID 19
14.06.2021

Oznámení o očkování proti COVID 19 

Datum vyvěšení:   14.06.2021

Datum sejmutí:      17.06.2021

 

Dokumenty ke stažení
Očkování psů a koček - 2. kolo
31.05.2021

Očkování psů a koček - 2. kolo

V neděli  27.06  2021  proběhne 2. kolo očkování psů a koček ve Valkeřicích. Očkování opět zajišťuje MVDr. Magdalena kOCINOVÁ.

Harmonogram očkování :

  • 10:00 - u spodní hospody
  • 10:20  - u obecního úřadu
  • 10:40  - u Hospody na Návsi
  • 11:00 - u horní zastávky

 

Odkaz na otevírací  hodiny veterinární ordinace a kontakt.

https://www.zandov.cz/web/?p=clanky/veterinarni-ordinace&mymenu=111

Datum vyvěšení: 31.05.2021

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty
SPOLEČNÁ INICIATIVA
25.05.2021

SPOLEČNÁ INICIATIVA - OBNOVA ZÁKLADÚ KOSTELA SVATÉ BARBORY VE VALKEŘICÍCH

Vážení občané Valkeřic,

na posledním jednání zastupitelstva obce Valkeřice dne 19.05. 2021, krom jiného, proběhlo i společné jednání zastupitelstva obce a zástupce církve p. Marcela Hrubého. Ten přišel s myšlenkou obnovy základů  zbořeného kostela sv. Barbory.  Společně se zástupci obce se dohodli na možné budoucí spolupráci při obnově základů kostela. Prvním krokem pro zahájení tohoto projektu bude provedení kopaných sond na místě předpokládaných základů. Dalším krokem by pak mohlo být vyčištění terénu, následně obnažení samotných základů a ve finále jejich vystavění do výše 1m. Mohlo by tak vzniknout památné místo , které by spojovalo občany Valkeřic a přilákalo  turisty. To jak by mohlo vypadat bude záležet i na nás , na tom zda přiložíme ruku k dílu. Prosím tedy případné zájemce , kteří by byli ochotni přiložit ruku k dílu aby se přihlásili na obecním úřadě. Stačí napsat: " mám zájem zúčastnit se projektu obnovy základů " a odeslat e-mail s kontaktem na sebe na e-mailovou adresu obecního úřadu - info@valkerice.cz . Sejde -li se dost zájemců , určíme pak společně s p. Hrubým termín zahájení prací a budeme Vás informovat. 

Ing. Jiří Mlejnek 

místostarosta.

K tomuto oznámení přikládám i výkresy a fotografii původního kostela , zároveň přikládám odkaz na text o kostele na wikipedii.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Barbory_(Valke%C5%99ice)

Kostel svaté Barbory ve Valkeřicích

Dokumenty ke stažení
Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů ve Valkeřicích
21.05.2021

Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů

Datum vyvěšení:   21.05.2021

Dokumenty ke stažení
Vyhlášení platnosti nového katastrálního operátu
19.05.2021

Vyhlášení platnosti nového katastrálního operátu

Datum vyvěšení:   19.05.2021

Datum sejmutí:      21.06.2021

Dokumenty ke stažení
Trvalá změna hodin pro veřejnost pošty Partner Valkeřice
07.05.2021

Trvalá změna hodin pro veřejnost pošty Partner Valkeřice

Datum vyvěšení:   07.05.2021

Dokumenty ke stažení
Veterinární ordinace v Žandově
07.05.2021

 Veterinární ordinace v Žandově

Datum vyvěšení:   07.05.2021

Dokumenty ke stažení
Vodoprávní úřad Děčín - zveřejnění dokumentu
06.05.2021

Vodoprávní úřad Děčín - zveřejnění dokumentu

Datum vyvěšení:   06.05.2021

Dokumenty ke stažení
Zápis do MŠ Valkeřice - 13.05.2021
23.04.2021

Zápis do MŠ Valkeřice - 13.05.2021

Datum vyvěšení :   23.04.2021

Datum sejmutí  :     14.05.2021

Dokumenty ke stažení
SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ
22.04.2021

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH

ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ

Datum vyvěšení:    22.04.2021

Datum sejmutí:       25.04.2021

 

Dokumenty ke stažení
Oznámení - uzavření obecního úřadu z technických důvodů.
15.04.2021

Oznámení - uzavření obecního úřadu z technických důvodů.

Datum vyvěšení : 15.04.2021

Datim sejmutí :     21.04.2021

Dokumenty ke stažení
Česká pošta - Pošta partner Valkeřice
14.04.2021

Česká pošta - Pošta partner Valkeřice

Od 1.5.2021 přechází  z rozhodnutí České pošty s.p. provozovna České pošty ve Valkeřicích do režimu Pošta partner. 

Datum vyvěšení:   14.04.2021

Dokumenty ke stažení
Informace o předpokládaném uzavření pobočky České pošty ve Valkeřicích - desinformace
12.04.2021

Vážení spoluobčané,

považujeme za rozumné uvést na pravou míru nepravdivé informace týkající se provozování a uzavření pobočky  České pošty ve Valkeřicích.

  • Obec Valkeřice, její starosta ani zastupitelé nikdy nebyli postaveni před rozhodnutí o zachování pobočky České pošty. Respektive nemohli vyslovit své stanovisko formou :"Trváme na zachování provozu naší pobočky."
  • Rozhodnutí o ukončení provozu některých poboček České pošty je svébytným rozhodnutím této státní organizace a je součástí její strategie do roku 2025.
  • Zástupci České pošty v minulosti několikrát kontaktovali představitele obce ohledně následujících návrhů :
  • Zajistěte provoz pro doručování zásilek vlastními prostředky a na vlastní náklad.
  • Odkupte nemovitost ve vlastnictví České pošty a provozujte pobočku v této nemovitosti. Případně zajistěte vlastní prostory a provozujte činnost na vlastní náklad v těchto prostorách formou "Franšízi." Česká pošta pak přispěje na plat  franšízanta cca 10 tisíci korunami.

 

Obec Valkeřice ani její představitelé nerozhodují o tom , zda pobočka bude nebo nebude uzavřena. Zároveň  však obec ani její představitelé nebudou souhlasit  s úhradou nákladů na provozování pobočky České pošty a tedy dalším zatížením obecního rozpočtu.

Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty