Obec Valkeřice

Úřední deska - právní předpisy

Titulek
Zveřejněno
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJU 2016 _4
25.08.2016
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJU 2016 _4 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
Dokumenty ke stažení
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJU 2016 _3
24.08.2016
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJU 2016 _3 Delegování člena do okrskové volební komise za KSČM
Dokumenty ke stažení
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJU 2016 _2
22.08.2016
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJU 2016 _2 Informace o počtu volebních okrsků
Dokumenty ke stažení
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJU 2016
04.08.2016
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJU 2016 Stanovení minimálního počtu členů volební komise
Dokumenty ke stažení
MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO REGISTRU OZNÁMENÍ
26.06.2016
Dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů umožňujeme na OU Valkeřice nahlédnout zájemcům do čestného prohlášení platného pro rok 2015. Registr oznámení očinnostech, oznámení omajetku aoznámení opříjmech, darech azávazcích dle zákona č.159/2006 Sb., ostřetu zájmů. Zákon č.159/2006 Sb., ostřetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení ojiných vykonávaných činnostech, oznámení omajetku aoznámení opříjmech, darech azávazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena vregistru oznámení. K nahlížení do registru velektronické podobě je nutno získat přístupové jméno aheslo, které se vydává po vyplnění aověření žádosti.
Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty
Stanovy SOB a Závěrečný účet 2015 SOB
17.04.2016
Stanovy SOB a Závěrečný účet 2015 SOB
Dokumenty ke stažení
Vyhlášení konkursního řízení na výkon činnosti ředitele/ředitelky MŠ Valkeřice
15.06.2015
Vyhlášení konkursního řízení na výkon činnosti ředitele/ředitelky MŠ Valkeřice
Dokumenty ke stažení
Oznameni Ministerstva zemědělství
08.04.2015
Oznameni Ministerstva zemědělství
Dokumenty ke stažení
Jednací řád zastupitelstva obce Valkeřice 2014
13.11.2014
14.11.201431.12.2015 Jednací řád zastupitelstva obce Valkeřice 2014
Dokumenty ke stažení