Úřední deska

Informace o záměru zahájení přípravných prací k podání žádosti o pořízení Územního plánu Valkeřice.

datum zveřejnění:
datum sejmutí:
13.02.2017
31.12.2017

 

Vzhledem k tomu, že vidíme jako rozumné stanovit směry budoucího rozvoje obce Valkeřice zvažujeme na následujícím konání zastupitelstva obce Valkeřice projednat zahájení prací na zpracování Územního plánu Valkeřice.

            Toto zastupitelstvo se bude konat dne 5.04.2017 od 17:00 v budově pohostinství č.p. 207 a kromě pořízení Územního plánu Valkeřice bude dále projednávat podání žádosti o pořízení územního plánu na Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín a určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu. 


Návrhy na pořízení územního plánu mohou vlastníci pozemků uplatnit písemně na Obecním úřadu Valkeřice , lhůta posledních podání bude upřesněna po konání výše zmíněného zastupitelstva. 

Formulář žádosti, který obsahuje údaje k identifikaci navrhovatele a k současnému i navrhovanému využití pozemku  je k dispozici na úřední desce obce Valkeřice.

 

 

 

 

 

 

 

zpět