Obec Valkeřice

Úřední deska - uzemní plán

Titulek
Zveřejněno
Informace o záměru zahájení přípravných prací k podání žádosti o pořízení Územního plánu Valkeřice.
12.02.2017
Vzhledem ktomu, že vidíme jako rozumné stanovit směry budoucího rozvoje obce Valkeřice zvažujeme na následujícím konání zastupitelstva obce Valkeřice projednat zahájení prací na zpracování Územního plánuValkeřice. Toto zastupitelstvo se bude konat dne 5.04.2017 od 17:00 vbudově pohostinství č.p. 207 a kromě pořízení Územního plánu Valkeřice bude dále projednávat podání žádosti o pořízení územního plánu na Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín a určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu. Návrhy na pořízení územního plánumohouvlastnícipozemků uplatnit písemněna Obecním úřadu Valkeřice , lhůta posledních podání bude upřesněna po konání výše zmíněného zastupitelstva. Formulářžádosti, který obsahuje údaje k identifikaci navrhovatele ak současnému i navrhovanému využití pozemkuje k dispozici na úřední desce obce Valkeřice.
Dokumenty ke stažení
Oznámení o vydání územního plánu Verneřice
10.01.2016
Oznámení o vydání územního plánu Verneřice
Dokumenty ke stažení
Oznámení o vydání územního plánu Heřmanov
16.12.2015
Oznámení o vydání územního plánu Heřmanov
Dokumenty ke stažení
Záměr - Obec Valkeřice - prodej pozemku 1781/1
14.09.2015
Záměr - Obec Valkeřice
Dokumenty ke stažení
Územní plán Františkov - oznámení
17.08.2015
Územní plán Františkov - oznámení
Dokumenty ke stažení
Oznámení o zahájení územního řízení
13.05.2015
Oznámení o zahájení územního řízení
Dokumenty ke stažení