Obec Valkeřice

Úřední deska

Titulek
Zveřejněno
Prezentační video -Verneřice - Valkeřice -Heřmanov
31.12.2018

Prezentační video -Verneřice - Valkeřice -Heřmanov

Všichni kdo máte rádi krásy našeho kraje můžete shlédnout video zaměřené na jejich prezentaci. Stojí to za to. Stačí kliknout na odkaz níže..

https://www.youtube.com/watch?v=vr9vH2pux_k&feature=youtu.be

Dokumenty ke stažení
Nejsou k dispozici žádné dokumenty
Usnesení z 21. jednání zastupitelstva obce Valkeřice ze dne 13.2.2018
14.02.2018

Usnesení z 21. jednání zastupitelstva obce Valkeřice ze dne 13.2.2018

Datum vyvěšení:   14.2.2018

Datum sejmutí:      14.03.2018

Dokumenty ke stažení
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI -VÝKAZY - OBEC VALKEŘICE
14.02.2018

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI - VÝKAZY - Obec Valkeřice

Datum vyvěšení:    14.02.2018

Dokumenty ke stažení
VÝKAZY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MŠ VALKEŘICE
14.02.2018

VÝKAZY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MŠ VALKEŘICE

datum vyvěšení :   14.02.2018

Dokumenty ke stažení
SPÚ Nepronajaté pozemky 2018
07.02.2018

Nabídka nepronajatých pozemků 2018

Datum vyvěšení:    7.2.2018

Datum sejmutí:      7.5.2018

 

Dokumenty ke stažení
Svolání 21. zasedání zastupitelstva obce Valkeřice
02.02.2018

Svolání 21. zasedání zastupitelstva obce Valkeřice  na úterý 13.2.2018 v budově pohostinství č.p. 108

Datum vyvěšení:  02.02.2018

Datum sejmutí :    14.02.2018

Dokumenty ke stažení
Náborová kampaň Policie ČR
26.01.2018

Náborová kampaň Policie ČR

Dokumenty ke stažení
ZVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ o době a místě konání pro volbu prezidenta republiky
17.01.2018

 ZVEŘEJNĚNÍ  OZNÁMENÍ o době a místě konání pro volbu prezidenta republiky

Datum vyvěšení:   17.01.2018

Datum sejmutí:      28.01.2018

Dokumenty ke stažení
NABIDKA O2
17.01.2018

NABÍDKA O2

Dokumenty ke stažení
Zdravotní středisko Verneřice (ordinace MUDr. Kateřiny Egerové) - DOVOLENÁ
16.01.2018

Zdravotní středisko Verneřice
(ordinace MUDr. Kateřiny Egerové) - Oznámení o čerpání dovolené

Dokumenty ke stažení
Rozpočtové opatření č. 7
08.01.2018

Rozpočtové opatření  č.7

Datum vyvěšení   8.1.2018

Datum sejmutí      23.1.2018

Dokumenty ke stažení
Veřejná dražební vyhláška
08.01.2018

Veřejná dražební vyhláška

Datum vyvěšení:    8.1.2018

Datum sejmutí        14.02.2018

Dokumenty ke stažení
Schválený rozpočet SOB pro rok 2018
18.12.2017

Schválený rozpočet SOB  pro rok 2018

Datum vyvěšení : 18.12.2017

 

Dokumenty ke stažení
Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky
18.12.2017

Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky

 

ve dnech 12 a 13. 1. 2018 a případné II. Kolo ve dnech 26.1. a 27.1.2018

Dle zákona č. 275/2012 Sb., v platném znění pro volbu prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

svolávám

první zasedání okrskové volební komise

na pondělí 18.12. 2017 v 15:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Valkeřice, Valkeřice čp. 299

Program:

  1. Zahájení.
  2. Seznámení se základními informacemi
  3. Složení slibu všech členů OVK
  4. Volba předsedy a místopředsedy OVK
  5. Organizační záležitosti.
  6. Závěr.

Účast na všech jednáních okrskové volební komise (I. zasedání.) je povinná. V souladu s Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., bude v případě neúčasti člena okrskové volební komise              na kterémkoliv jednání OVK jeho odměna poměrně krácena.

Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                   František Roller

                                                                                                     starosta obce    

                                                                                               otisk úředního razítka                                            

Datum vyvěšení   18.12.2017

Datum sejmutí      27.01.2017

Dokumenty ke stažení
Rozpočtová změna č. 6 /2017
06.12.2017

Rozpočtová změna č. 6/2017

Datum vyvěšení:   06.12.2017

Datum sejnmutí:    05.01.2018

Dokumenty ke stažení