Obec Valkeřice

Úvod

Obec Valkeřice patří územně do okresu Děčín a náleží pod Ústecký kraj. Rozkládá se asi třináct kilometrů jihovýchodně od okresního města Děčín. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Děčín. Je vzdálená přibližně 19 km od německých hranic. Osídlení této menší vesnice dosahuje zhruba počtu 400 obyvatel. Valkeřice se dělí na dvě části, konkrétně to jsou: Sluková a Valkeřice.

Celková katastrální plocha obce je 1414 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicetpět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Značnou část katastrální výměry tvoří trvalé travní porosty.

V obci se mísí několik architektonických stylů zástavby - klasické roubené, hrázděné a několik podstávkových chalup. Většina z nich jsou památky chráněné státem. Další pamětihodností je v současnosti rekonstruovaná fara, poblíž ní stával barokní kostel Svaté Barbory, který byl bohužel zbořen za minulého režimu. Domy ve Valkeřicích se rozkládají jen podél místní komunikace, díky tomu je délka obce přibližně 4 kilometry. Celá obec leží ve svahu.

Předškoláci mohou v obci chodit do mateřské školy. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportoviště. Z další občanské vybavenosti je v obci poštovní úřad, je zde veřejná knihovna, k dispozici je i veřejný internet. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod.

Odkaz na video s krásami našeho kraje

https://www.youtube.com/watch?v=vr9vH2pux_k&feature=youtu.be

Odkaz na video s rozhlednou kohout

https://www.stream.cz/vyletak/10020329-ze-zriceniny-hradu-ostry-na-rozhledny-kohout-a-strazny-vrch-nedaleko-decina

Odkaz na video  Myslivecké sdružení  Valkeřice

https://www.youtube.com/watch?v=z1vy7YP_3Sk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3raEq6QtftqHcNIHkfoGDNfh1IQHFrrewA5i0GXq-qd8zRWBhIrDckgEY

Obecní úřad Valkeřice
Tel./Fax: +420 412 559 033
Tel.: +420 412 559 192
Email: info@valkerice.cz
Starosta obce
František Roller
Tel.: +420 412 559 033
Mobil: +420 736 682 171
Místostarosta obce
Ing.Jiří Mlejnek
Mobil: +420 412 559 033
Kalendář akcí